Prošla događanja Prošla događanja u 2010.

Centar za odgoj i obrazovanje Prekri?je

nastup za djecu s posebnim potrebama
Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
Program:
O betleme, U to vrijeme godi?ta, Tiha no?, ??
Mehki sne?ek z angel?eki, Jingle bells swing,Kubanski ples
 
 
 
 

 

?

1. ME?UNARODNI FESTIVAL HARMONIKE
"Bela pl. Panthy"??
Slavonski Brod, 26. i 27. studeni 2010.

slavonski-brod

?

OSVOJENA I. NAGRADA
DiplomaSB

http://www.glas-slavonije.hr/v ijest.asp?rub=4&ID_VIJESTI=133 508
http://www.sutra.hr/slavonija- magazine-289/slavonija/1-meuna rodni-festival-harmonike-bela- pl-panthy.html
http://www.slavonija-info.com/ vijest/slavonski-brod/4466-1-m eunarodni-festiv...al-harmonike-bela-pl-panthy.ht ml
http://www.glas-slavonije.hr/v ijest.asp?rub=4&ID_VIJESTI=133 508
http://www.sbonline.net/vijest i/nagrade-festivala-harmonike- bela-pl-panty-4500
http://sbtv.hr/index.php?c=new s.php&id=2310
http://www.radiobrod.hr/detalj nije.asp?ID=1070
http://www.osijek-online.com/h r/news281902.htm

 

?

?

63. Coupe Mondiale

(najve?e svjetsko natjecanje harmonika?a)

poster_varadin
 
 
 
 
 
 
Vara?din, Hrvatsko narodno kazali?te
Petak, 22.
listopada?2010. u 20 sati

Vara?din, Gospodarska ?kola
Subota, 23. listopada?2010. u 20 sati?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

?

?

?

?

?

?

Lisinski2010

KD Vatroslava Lisinskog
- mala dvorana
Petak, 23. travnja 2010.?u 20 sati

Gosti:
Valentina Fija?ko, sopran

Akademski zbor "Ivan Goran Kova?i?"
Borna ?ercar, udaraljke
Antonio Bogojevi?, bariton

Dirigentica: Anamarija Nerad

?

Read More

?

?

?

?

?

?

?

?