goranovo_puni_notaboja.png

gulin_foto_webSTJEPAN GULIN: Dobitnik Goranova vijenca?

Prosudbena komisija u sastavu: Miroslav Mi?anovi?, Olja Savi?evi? Ivan?evi?, Dorta Jagi?, Nikola Petkovi? i Marko Poga?ar jednoglasno je odlu?ila?da ''Goranov vijenac'', nagradu za pjesni?ki opus i ukupan prinos hrvatskoj knji?evnosti?ove godine dodijeli uglednom hrvatskom pjesniku Stjepanu Gulinu.

?

Obrazlo?enje za nagradu GORANOV VIJENAC?

Govore?i o Janku Poli? Kamovu, jedne mlake trsatske no?i, njegov smrtopisac, Slobodan ?najder, Janka je nazvao ?udovi?tem. ?udovi?tem hrvatske knji?evnosti. A ?to ako to ?udovi?te nije samo? ?to, ako postoji jo? jedno ?udovi?te koje je i na? suputnik 'pod svodom koji ne ?uje'? Ako tih divnih ?udovi?ta danas i tu ima, tada je to definitivno Stjepan Gulin! Jedna od ?udovi?nih, za?udnih i ?u?enja vrijednih dimenzija lijepih ?udovi?ta nacionalnih literatura jest ta da ona ne traju nijemo pored stvari. Ne! Ona, u kulturi ovoj i tu, u kulturi koja je, nespremna za problem, sebe uvjerila da je klju? njezine budu?nosti u njezinoj pro?losti, traju nimo i izvan vremena. Jer, vrijeme na koje bi, kad pjesnici koji nam se obra?aju uvijek mimo i trajno izvan vremena ne bi bili ?udovi?ta, pristali, vrijeme je propisano i dopu?teno ? od drugih za nas kronologizirano i time autorizirano. U tom i takvom vremenu, vlasnici na?e sada?njosti, ?rtvuju generacije koje, u zametku ih odmi?u?i od prostora kritike, spremaju na unaprijed kotiran i kodiran put: iz trajnog prezenta u futur pro?li!

I sad vam se tu? dogodi netko kao Gulin!

Netko kome s ponosom mo?emo re?i: ti si ?udovi?te ljepote. ?udo koje se ostvaruje u svoj ljepoti razlike u odnosu na vegetaciju akademija i drugih sabirnih centara marioneta s dijagnozom kanonizirane sterilnosti i nacionalno-poduzetni?kog posluha. I dok te pjesnike-klerike, kako su to u?ali re?? gotovo svi koji su se bavili izdajom intelektualaca, Stipin stih, istovremeno i zatravljuje i pla?i, par nas eto, o vrat mu vje?amo vijenac pjesnika, Ivana Gorana, koji, ba? kao i Gulin, tek ?eka na um i pero koje ?e ga na zaslu?en na?in valoriziati.

Stjepan Gulin ma?ina je koja dugo turira. Na prvu knjigu naslov koje sugerira repromaterijal za strojeve, ?Kovine? (1978), ?itateljska je javnost ?ekala da danas ovjen?ani pjesnik u?e u trideset i petu. Deset je godina tra?ila izdava?a. Druga se knjiga se gotovo toliko godina pisala. Gulin-Ma?ina je tada, iz sadr?ajem prepunog lera pjesni?tva, zakurblav?i posljednji krug, ubacila u mediteranski ritam rilkeanskog ?ivota: ?ivota u kruzima koji se ?ire. Uslijedilo je osam naslova. Gulin-Ma?ina je, pre?ivjev?i prvobitnu akumulaciju lirskog kapitala koji je pogonio industrijsko razdoblje Kova?a stiha, lirskog tribuna epske energije, pretvorila u postindustrijsku tvrtku. Nagomilano znanje postalo je ?ista proizvodnja. Njezin u?inak pak blagostanje ?itatelja i u?ivanje u stihu. Ili anksija, jer ma koliko tih i neprimjetan u ?ivotu ovaj? ?ibensko-zagreba?ki bard bio, njegov je tekst skandal verzija istina o svijetu izgovoren i izgovaran na beskrompomisne na?ine.

??????????? Snaga Gulinove kritike vanliterarne zbilje nesvakida?nje je jaka. A jaka je, jer je tiha. ?itatelju se ne unosi u lice. Svjestan da njegova sloboda prestaje u trenutku kada u?e u prostor slobode drugoga, ovaj pjesnik se ?itatelju obra?a bezinteresno ga estetski podsje?aju?i i upozoravaju?i na u?as prezenta koji eto, barem ?to se nas koji smo za tu i sad zainteresirani, ve? dulje vrijeme, nestaje. Gulin je zapravo bespo?tedni dijagnosti?ar zbilje. A u?as otu?enja i ra??ovje?enja o kojima pi?e, izvorno ne pripada imaginariju njegova stiha: on pripada svijetu. Istome svijetu kojemu, ve? toliko godina, jedan od posljednjih patricija stiha s ove bande Mediterana, uredno i strpljivo, bez milosti uzima anamnezu.

Nikola Petkovi?

?

Biografija

Stjepan Gulin ro?en je 28.?rujna 1943. u ?ibeniku.
Studirao pravo na fakultetu u Zagrebu, gdje je i radio u struci.

?etiri njegova teksta (Ti minuti sporo te?u, Sve ti sritno bilo, Galeb, Funcutica) pjevaju ?ibenske klape ??ibenik? i ?Maslina?.

Objavio knjige pjesama:
- Kovine, Sveu?ili?na naklada Liber, Biblioteka Razlog, Zagreb 1978.
- Istovjetne pjesme, ?kolske novine, Zagreb 1987.
- Protutijekovi, Mladost, Zagreb 1988.
- Ljubavne pjesme, Ogranak Matice hrvatske ?ibenik, 1992.
- Rije?i, Gradska knji?nica Juraj ?izgori?, ?ibenik 1995.
- Mozartissimo, Gradska knji?nica Juraj ?izgori? i Ogranak Matice hrvatske u ?ibeniku, ?ibenik 1998.
- Nitko ne grije?i ako ?uti, Naklada MD, Zagreb 2003.
- Svete nesanice, Matica hrvatska, Zagreb 2003.
- Katapult, Dru?tvo hrvatskih knji?evnika, Zagreb 2003.
- Ne to, Meandar, Zagreb 2005.
- Kovine, II izdanje, Naklada Breza, Zagreb 2005.
- Kovine, DPKM, 2005.
wwww.elektronickeknjige.com
- Smokve od soli. Izabrane pjesme. (Izbor i pogovor Kre?imir Bagi?), Meandar, Zagreb 2009.

?

?

Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...