kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Charles Bukowski: Dva ?igola (2011.)

Charles Bukowski: Dva ?igola (2011.)

Re?ija i dramaturgija: Mario Kova?
Glume: Dinko Vujevi?, Marko Movre, Zrinka Anti?evi?, Matija Major, Marijana Matkovi?, Danijela Kobe??ak, Mario Kova?
Kostimografija, scenografija i ton: Zrinka Nedeljkovi?
Svjetlo: Velimir Ka?urov

?

kratak sadr?aj: Uz du?no po?tovanje iznimkama, mu?ko - ?enski odnosi su naj?e??a tema brojnih drama, predstava, filmova... Charles Bukowski je u tom smislu jedna od istovremeno najhvaljenijih i najosporovanijih li?nosti. Progla?avan ?enomrscem, alkoholi?arom, ?enskaro?em s jedne strane ili iskusnim, talentiranim i beskompromisno iskrenim s druge strane.
Sastavljena od dijelova njegovih osam kratkih pri?a iz razli?itih zbirki, predstava ''Dva ?igola'' na? je poku?aj da zaronimo u mutne vode mu?ko - ?enskih odnosa bez pretencioznosti kojom bi tra?ili odgovore na pitanja koja nas mu?e od zore ?ovje?anstva naovamo niti s ambicijom da pomirimo ove dvije ''zara?ene'' strane.
Na?i ciljevi znatno su skromniji: ?elimo samo otkriti smisao ?ivota te na?a skromna otkri?a podijeliti s publikom!

Predstava je izvedena na SKAZ-u te na festivalima:
?- FAKI 2011., Festival alternativnog kazali?nog izri?aja, Zagreb
?- PARK IN Festival 2011., Zagreb