kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Renata Carola Gatica: Nostalgija (2012.)

Renata Carola Gatica: Nostalgija (2012.)

Redateljica: Renata Carola Gatica
Dramaturginja: Tanja Radovi?
Tekst: grupa
Glume: Zrinka Anti?evi?, Lea ?ido, Velimir Ka?urov, Dean Kriva?i?, Marko Movre, Tanja Radovi?, Dinko Vujevi?

?

kratak sadr?aj: ?estero ljudi... ?ekaonica... za?to su tu nitko od njih ne zna, a ne znaju ni kuda, kako i kamo dalje...

Nostalgija je ''predstava atmosfere'' nastala iz procesa rada na improvizacijama u kojima je redateljica provocirala mogu?nosti glumaca da se sna?u u podru?jima u kojima se neki jo? nisu bili oku?ali.

promovideo link: http://youtu.be/ePXxMEgHR-g

Predstava je na 16. Festivalu zagreba?kih kazali?nih amatera dobila nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a na 52. Festivalu hrvatskih kazali?nih amatera u?Starom Gradu na Hvaru nominaciju za najbolju predstavu u Hrvatskoj, dok je na istom 52. FHKA-u nagradu za najbolju mu?ku ulogu dobio Marko Movre.

Napisali su o predstavi:

http://www.vecernji.hr/kultura/vrhunsko-pjevanje-predstavi-nostalgija-opatovini-clanak-393432?

http://port.hr/article/29376?

http://kazaliste.hr/index.php?p=article&id=1583