harmonikaski_puninaziv_bojanota.png

?

Ljetna turneja Sinj/Zadar 17. - 20.08.2014.?
Foto: Ivan ?i?i?/Turisti?ka zajednica grada Sinja, Nenad Mar?ev/Turisti?ka zajednica grada Zadra, AHO IGK?
?

Dani Jaruna i Gajeva, 07.06.2014.?


37. Susreti zagreba?kih glazbenih amatera, 29.travnja 2014.?

?

39. Me?unarodni susreti harmonika?a, Pula, 26.travnja 2014.?

?

Uskr?nji koncert u Pore?u, 20.04.2014.?