goranovo_puni_notaboja.png

Sonja 2013SONJA MANOJLOVIĆ: Dobitnica Goranova vijenca

Prosudbena komisija u sastavu: Tomislav Brlek, Lana Derka?, Milo? ?ur?evi?, Branislav Oblu?ar i Delimir Re?icki jednoglasno je odlu?ila da ''Goranov vijenac'', nagradu za pjesni?ki opus i ukupan prinos hrvatskoj knji?evosti ove godine dodijeli uglednoj pjesnikinji Sonji Manojlovi?.

Obrazlo?enje uz nagradu Goranov vijenac

Poezija kao autenti?na umjetni?ka i ljudska sudbina

Poezija Sonje Manojlovi?, ve? vi?e desetlje?a, jedno je od najpouzdanijih i najpoticajnijih ?itateljskih, doista trajnih boravi?ta u kontekstu suvremene hrvatske knji?evnosti - njezina trajna i nedvojbena vrijednost. Od prvijenca "Tako prolazi tijelo" (1965.), zbirke koju objavljuje kao sedamnaestogodi?njakinja, autorica nas svakim novim naslovom jo? uvijek iznena?uje upravo dubokom polisemanti?no??u stihova iza kojih stoji jedna od vrlo rijetkih osoba kojoj je poezija na duge staze istinska ljudska i svaka druga sudbina, a ne trenuta?ni hir i trik s debelom figom u d?epu - usputna stanica do prve proze ili neprestano ponavljanje istih, davno potro?enih, vlastitih i tu?ih stihovnih paradigmi. Ta, visoka razina svake stranice sada ve? pozama?noga pjesni?koga opusa prepoznata je i ovdje i u inozemstvu, gdje autorica u posljednje vrijeme dobiva brojne knji?evne nagrade. Ono ?to je fascinantno u pjesni?tvu Sonje Manojlovi? njezin je neupitni rast u stihotvornome umu, u osje?aju i bacanje rukavice u lice svijetu koji nam danas i pre?esto nudi tek i jedino nihilisti?ku apatiju i sve perverznije varijante svojega svakodnevnoga, lobotomiraju?ega spektakla. Stihotvorstvo i uop?e pisanje Sonje Manojlovi? oduvijek je podrazumijevalo, na razini svekolikoga opusa, a nerijetko i u strukturi svake pojedine pjesme, bar nekoliko semanti?kih kri?i?ta i raskri?ja, te?ko uhvatljivih bilo dnevnomedijskim, bilo akademskim i inim ?itanjima. Ono je od prve knjige uvijek bilo beskompromisna (samo)analiza vlastitoga bi?a i egzistencije u vrlo prepoznatljivome, po?esto gnomi?nome, sa?etome stihovnome ozbiljenju, ali isto tako i podu?im pjesmama upravo izvanredne "narativnosti". Taj strogi, beskompromisni pogled prema onome ?to je po?esto ?udovi?no vani, Sonja Manojlovi? nimalo ne ?tedi ni kada se bavi onim ?to je "unutra" i kriomice tvori mo?ebitni, utje?ni fantazam o sebi i drugima. Upravo taj ?in dekonstrukcije utvare jeftinoga samozaborava ono je ?to je tako posebno u pjesni?tvu Sonje Manojlovi?, jer je u stanju jasno vidjeti najdublje, Lacanovo realno, kao otkri?e najbolnijih istina izvan prostora ikakve izma?tane ili lukavo nametnute utjehe u simboli?kome poretku bilo koje vrste. Poezija Sonje Manojlovi? tako biva jasan, beskompromisan filter nakon kojega ostaje ono doista katarzi?no do kojega u pjesni?tvu sti?u samo oni rijetki, pa ma ?to joj bilo u motivsko-tematskome krugu interesa. Njezino pisanje tako funkcionira kao izuzetno osjetljiva membrana - nevidljiva opna koja upravo poezijom titra izme?u vidljivoga i nevidljivoga, recivoga i neizrecivoga, la?i i istine, sna i jave, istinske empatije namjesto ve? spominjanoga, kitnjastoga samozaborava ili oprosta jednome i pre?esto nakaznome, sasvim distopi?nome i krajnje licemjernome svijetu. Sonja Manojlovi? pi?e i ostavlja tragove i s jedne i s druge strane te opne/membrane ne ?tede?i se ni u jednome smislu i s poezijom kao krunom jednoga takvoga napora. Gustav Meyrink je, glede ki?aste sentimentalnosti, jednom zapisao kako je ista, parafraziram, odlika najve?ih hulja! A upravo nas od takve, ki?aste sentimentalnosti, od prve pa do posljednje stranice knji?evnoga opusa, ?uvaju stihovi Sonje Manojlovi?. Autorice i vi?e nego svjesne pisma kao materijalnosti pjesni?tva, no ono ?to je za njezinu poeziju jo? i puno va?nije upravo je sjajan, do krajnjih granica istan?an smisao za zvukovnost izgovorenoga stiha i jezi?noga ritma kao presudne strukturne odrednice njezinih pjesama. Ono ?to njezino pjesni?tvo danas izrazitije karakterizira izravan je obra?un, skidanje vela s mnogih manipulativnih mehanizama vremena u kojemu ?ivimo. Sonja Manojlovi? zna i ima izuzetno dobro oko za ono ?to je doista stvarno oko nas, ne ulaguje se boljoj pro?losti, niti dodvorava posve neizvjesnoj ljudskoj budu?nosti. Ona, jednostavno, mudro i pa?ljivo gleda, ali i izuzetno empati?no suosje?a s onim ?to je jo? ljudsko ostalo u nama samima. To?an je svaki njezin uvid u svijet koji je poodavno izgubio svaki temelj, u svijet koji vi?e ne ?eli biti ni vlastita ru?evina. Sjajni, tragi?ni ma?arski pisac S?ndor M?rai cijeloga se ?ivota borio da se onome koji pi?e priznaju bar dva osnovna prava. Pravo na vlastitito pismo bez sluganstva bilo kojoj ideologiji, ali i pravo na vlastitu ?utnju. Govoriti, dakle, pa makar i stihove, onda kada pisac osjeti vlastiti jezi?ni bitak, ali i pravo na nepisanje onda kada ga nema i slu?i samo zato da bi se danono?no dodvoravalo Molohu prodaje i ?utoga tr?i?ta.
Iz svih nabrojenih, ali i mnogih ovdje nespomenutih razloga, trenutak kada Sonji Manojlovi? bude dodijeljen Goranov vijenac bit ?e prvorazredan doga?aj u hrvatskome pjesni?tvu, ali i kulturi op?enito. Vrijedna poputnina za put na duge, duge staze, naravno.

Delimir Re?icki

Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...