goranovo_puni_notaboja.png
Goranovo proljeće Sudionici VLADIMIR KOPICL
VladaKopiclVladimir Kopicl ro?en je 1949. godine. Zavr?io je studij knji?evnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavio je knjige poezije: Aer (Matica srpska, 1978), Parafraze puta (Matica srpska, 1980), Gladni lavovi (Knji?evna zajednica Novog Sada, 1985), Vapaji & konstrukcije (Matica srpska, 1986), Pitanje poze (Matica srpska, 1992), Prikaze ? nove i izabrane kratke pesme (Matica srpska, 1995), Klisurine (Narodna knjiga, 2002), Pesme smrti i razonode ? izabrane i nove pesme (Orpheus, 2002), Smernice (Biblioteka ?Svetozar Markovi??, 2006), Proma?aji (Narodna biblioteka ?Stefan Prvoven?ani?, Edicija Povelja, 2008), Sovin izbor ? nove i izabrane pesme (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis?, 2008), 27 pesama: tenkovi & lune (KCNS, 2011), ?? Nesvr?eno (dvojezi?no izdanje, Matica makedonska/ Arka, 2011), Tufne ? izabrane pesme (Narodna biblioteka Srbije i Zadu?bina ?Desanka Maksimovi??, 2013), H&Q (Arhipelag, 2013), Format zveri (Arhipelag, 2015). Knjige eseja: Mehani?ki patak, digitalna patka (Narodna knjiga, 2003), Prizori iz nevidljivog (Narodna knjiga, 2006). Priredio je i preveo vi?e zbornika i antologija: Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti (Tribina mladih, 1972 ? s Anom Rakovi?), Trip ? vodi? kroz suvremenu ameri?ku poeziju (Narodna knjiga, 1983 ? s Vladislavom Bajcem), Novi pesni?ki poredak ? antologija novije ameri?ke poezije (Oktoih, 2001 ? s Dubravkom ?uri?) , Vrata panike ? telo, dru?tvo i umetnost u mre?i tehnolo?ke derealizacije (Orpheus, 2005), Milenijumski citati (Orpheus, 2005), Tehnoskepticizam (Orpheus, 2007) itd. Dobio je Brankovu nagradu za prvu knjigu pjesama (1979), Sterijinu nagradu za kazali?nu kritiku (1989), Nagradu DKV za knjigu godine (2003), nagradu ?Stevan Pe?i?? (2003), nagradu ISTOK-ZAPAD (2006), Disovu nagradu za pjesni?ki opus (2008) i Nagradu ?Desanka Maksimovi?? za pjesni?ko delo i doprinos razvoju srpske poezije (2012). O njegovom knji?evnom i umetni?kom radu objavljene su monografska izdanja: Vladimir Kopicl:Ni?ta jo? nije ovde ali neki oblik ve? mo?e da mu odgovara (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007, priredio Neboj?a Milenkovi?), Najbolji svet ? Vladimir Kopicl, dobitnik Disove nagrade (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis, ?a?ak, 2008, priredila mr Marijana Matovi?) kao i zbornik radova Poezija Vladimira Kopicla (Zadu?bina Desanka Maksimovi?, Beograd, 2014, priredila Mirjana Stani?i?). Prevo?en, zastupljen itd. ?ivi u Novom Sadu.

********************

FORMAT ZVERI

Vuk ste?e ?eljust, ne mrda: iz ud?benika ne?e.
Hladno je. Hladan svet, led na dru?tvenim mre?ama.
I njegov crte? je leden, meso u fri?ideru.
U hladnoj travi pred njim nacrtana je klopka:
ne?isto gvo??e bez du?e, svo sapeto od zla.
On mora da digne glavu i da je ne vidi.

Tu ne bi stao ni ze?i?. Ko misli da on bi?
Kao da nema razum, da to se podrazumeva.
Kao ono kad treba da raspore mu stomak,
da bi iz tog stomaka iza?la ?eta ?aka,
stara?ki dom, kuvarica, mo?da i ilustrator.
Taj ?to za skroman honorar vlada knjigom, ?ivotom.

Njegov ?ivot je potro?en, sav je od lo?e ?tampe.
Ko bi jo? da se pla?i nekoga od papira?
Ba? niko. ?ak ni vidra na susednom papiru.
Ona se uvek zagnjuri, mo?e ?ak i bez vazduha.
U vodi njeno je telo nedovr?ena sirena,
ali ni ona ne peva. Njena su?tina ?uti.

Dva skoka, sve bez pokreta, i uskoro ?e no?.
Mese?ev sjaj nad knjigom kao goru?i grm.
Oprljen, ne sasvim uga?en, kao i njegov ponos.
Nikakav ?estar, ni ?uma, nisu vi?e sa njim.
Ne huk, ne jecaj, ?u?anj: sva okolina je nema.
Ako se propne za urlik, ne?e videti gvo??e.
Godišnji koncert Folklornog ansambla {gallery}fa/koncerti/komedija19/{/gallery} Cjelovečernji koncert FA Ivan Goran Kovačić, 26.5.2019. biti će u GK Komedija u 19:30. Ulaznice se mogu nabaviti u sjedištu Društva, Opatovina 11. P...
Goranovci u križevačkoj katedrali {gallery}MVA/nastupi/krizevci{/gallery} Kulturna ponuda ovog vikenda bila je obogaćena zaista vrijednim koncertom sakralne glazbe i gostovanjem Muškog vokalnog ansambla ‘Ivan Goran Kovačić’ u...
Koncert DFA {gallery}fa/dfa/190511/{/gallery} Koncert Dječjeg folklornog ansambla "Ivan Goran Kovačić" u KUC Travno biti će 11.05.2019. s početkom u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 25kn mogu se nabaviti u s...
10 godina prvog Marijanskog koncerta {gallery}fa/marijanski/2019{/gallery} Folklorni ansambl Studentskog kulturno - umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" izvest će koncert "O, mila Majko nebeska" u Zagrebu, 12. svibnja, u crkvi ...
Audicija za Muški vokalni ansambl {gallery}MVA/audicija{/gallery} Muški vokalni ansambl raspisuje audiciju za prijem novih članova! Datumi: 6., 8. i 13. svibanj u 17:40h. Audicija će se održati na Opatovini 11 (sjedište Društ...
Noć knjige 2019 {gallery}sk/nocknj{/gallery} Večeras je joÅ¡ jedna Noć knjige... Čitajmo zajedno nagrađene priče o vremenu... možda koja od njih upravo postane bezvremenska... U ovo mračno vri...
Predstava Sjeverozapadni vjetar {gallery}sk/Vjetar{/gallery} Tata vodi Jana u šumu nabrati kestene. Zapravo, tata je došao odložiti otpad... U šumi zakrčenoj smećem Janu se otkrivaju šumska bića s kojima doživljava malu av...
Dobitnici nagrada 56. Goranovog proljeća Na konferenciji za medije objavljena je dobitnica nagrade "Ivan Goran Kovačić" za najbolju pjesničku zbirku i laureat Gorana za mlade pjesnike. Žiri u sastavu Dorta Jagić, Branislav Oblučar i T...