goranovo_puni_notaboja.png
Goranovo proljeće Sudionici VLADIMIR KOPICL
VladaKopiclVladimir Kopicl ro?en je 1949. godine. Zavr?io je studij knji?evnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavio je knjige poezije: Aer (Matica srpska, 1978), Parafraze puta (Matica srpska, 1980), Gladni lavovi (Knji?evna zajednica Novog Sada, 1985), Vapaji & konstrukcije (Matica srpska, 1986), Pitanje poze (Matica srpska, 1992), Prikaze ? nove i izabrane kratke pesme (Matica srpska, 1995), Klisurine (Narodna knjiga, 2002), Pesme smrti i razonode ? izabrane i nove pesme (Orpheus, 2002), Smernice (Biblioteka ?Svetozar Markovi??, 2006), Proma?aji (Narodna biblioteka ?Stefan Prvoven?ani?, Edicija Povelja, 2008), Sovin izbor ? nove i izabrane pesme (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis?, 2008), 27 pesama: tenkovi & lune (KCNS, 2011), ?? Nesvr?eno (dvojezi?no izdanje, Matica makedonska/ Arka, 2011), Tufne ? izabrane pesme (Narodna biblioteka Srbije i Zadu?bina ?Desanka Maksimovi??, 2013), H&Q (Arhipelag, 2013), Format zveri (Arhipelag, 2015). Knjige eseja: Mehani?ki patak, digitalna patka (Narodna knjiga, 2003), Prizori iz nevidljivog (Narodna knjiga, 2006). Priredio je i preveo vi?e zbornika i antologija: Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti (Tribina mladih, 1972 ? s Anom Rakovi?), Trip ? vodi? kroz suvremenu ameri?ku poeziju (Narodna knjiga, 1983 ? s Vladislavom Bajcem), Novi pesni?ki poredak ? antologija novije ameri?ke poezije (Oktoih, 2001 ? s Dubravkom ?uri?) , Vrata panike ? telo, dru?tvo i umetnost u mre?i tehnolo?ke derealizacije (Orpheus, 2005), Milenijumski citati (Orpheus, 2005), Tehnoskepticizam (Orpheus, 2007) itd. Dobio je Brankovu nagradu za prvu knjigu pjesama (1979), Sterijinu nagradu za kazali?nu kritiku (1989), Nagradu DKV za knjigu godine (2003), nagradu ?Stevan Pe?i?? (2003), nagradu ISTOK-ZAPAD (2006), Disovu nagradu za pjesni?ki opus (2008) i Nagradu ?Desanka Maksimovi?? za pjesni?ko delo i doprinos razvoju srpske poezije (2012). O njegovom knji?evnom i umetni?kom radu objavljene su monografska izdanja: Vladimir Kopicl:Ni?ta jo? nije ovde ali neki oblik ve? mo?e da mu odgovara (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007, priredio Neboj?a Milenkovi?), Najbolji svet ? Vladimir Kopicl, dobitnik Disove nagrade (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis, ?a?ak, 2008, priredila mr Marijana Matovi?) kao i zbornik radova Poezija Vladimira Kopicla (Zadu?bina Desanka Maksimovi?, Beograd, 2014, priredila Mirjana Stani?i?). Prevo?en, zastupljen itd. ?ivi u Novom Sadu.

********************

FORMAT ZVERI

Vuk ste?e ?eljust, ne mrda: iz ud?benika ne?e.
Hladno je. Hladan svet, led na dru?tvenim mre?ama.
I njegov crte? je leden, meso u fri?ideru.
U hladnoj travi pred njim nacrtana je klopka:
ne?isto gvo??e bez du?e, svo sapeto od zla.
On mora da digne glavu i da je ne vidi.

Tu ne bi stao ni ze?i?. Ko misli da on bi?
Kao da nema razum, da to se podrazumeva.
Kao ono kad treba da raspore mu stomak,
da bi iz tog stomaka iza?la ?eta ?aka,
stara?ki dom, kuvarica, mo?da i ilustrator.
Taj ?to za skroman honorar vlada knjigom, ?ivotom.

Njegov ?ivot je potro?en, sav je od lo?e ?tampe.
Ko bi jo? da se pla?i nekoga od papira?
Ba? niko. ?ak ni vidra na susednom papiru.
Ona se uvek zagnjuri, mo?e ?ak i bez vazduha.
U vodi njeno je telo nedovr?ena sirena,
ali ni ona ne peva. Njena su?tina ?uti.

Dva skoka, sve bez pokreta, i uskoro ?e no?.
Mese?ev sjaj nad knjigom kao goru?i grm.
Oprljen, ne sasvim uga?en, kao i njegov ponos.
Nikakav ?estar, ni ?uma, nisu vi?e sa njim.
Ne huk, ne jecaj, ?u?anj: sva okolina je nema.
Ako se propne za urlik, ne?e videti gvo??e.
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...
Noć kazališta {gallery}sk/nockazalista19/{/gallery} Pred nama je još jedna NOĆ KAZALIŠTA, a pred vama će zapuhati SJEVEROZAPADNI VJETAR...Subota 16.11.2019.18.30h - predstava za djecu "Sjeverozapadni vjetar"19...
Promocija knjige Denisa Ćosića SKUD Ivan Goran Kovačić i Goranovo proljeće pozivaju vas na promociju Goranom za mlade pjesnike nagrađene knjige Crveno prije sutona pjesnika Denisa Ćosića. Razgovor i pjesničko čitanje odvija...
Nova kazališna sezona {gallery}sk/Vjetar{/gallery} Kazalište "Ivan Goran Kovačić" otvara sezonu predstavom za djecu - Sjeverozapadni vjetar. Subota, 26.10.2019. u 18:30h Tata vodi Jana u šumu nabrati kestene. Zaprav...
Audicija za Muški vokalni ansambl {gallery}MVA/audicija/19{/gallery} Raznolik program, koncerti, turneje, druženja, domjenci, prijateljstva... Sve te to čeka u Muškom vokalnom ansamblu Ivan Goran Kovačić. Pozivamo te da se pridr...
MVA u Mrkoplju {gallery}MVA/nastupi/mrkopalj19{/gallery} MVA nastupa u sklopu Proštenja u Mrkoplju 15.9.2019. nakon mise u 16 sati
Audicija za Akademski zbor IGK {gallery}AZ/audicija/2019{/gallery} Akademski zbor Ivan Goran Kovačić poziva sve zainteresirane na godišnju audiciju za nove pjevače koja će se održati u dva termina – u subotu 12. listopada ...
Kineska priča {gallery}fa/2019/kina/1{/gallery}Upravo smo stigli u Dongtai, grad u Južnoj Kini koji broji gotovo 2 mil. stanovnika. Nakon dva leta i malo vožnje autobusom osjeti se lagani umor, ali raspoloženje ...