goranovo_puni_notaboja.png
arvis vArvis Viguls (1987) latvijski je pjesnik, knji?evni kriti?ar i prevoditelj s engleskog, ?panjolskog, ruskog i srpsko-hrvatskog. ?ivi i radi u Rigi. Za svoj pjesni?ki prvijenac, zbirku Istaba (Soba, 2009), dobio je Godi?nju nagradu Latvijskog udru?enja pisaca za najbolji pjesni?ki debi i Nagradu Dana poezije za knjigu godine. Druga, tako?er hvaljena zbirka 5:00 (2012) nominirana je za najbolju pjesni?ku zbirku godine. Trenutno radi na svojoj tre?oj knjizi koja izlazi 2016. Pjesme su mu objavljene u vi?e antologija i knji?evnih ?asopisa na engleskom, njema?kom, srpskom, ?e?kom, finskom, litvanskom i hebrejskom.
**************

KNJIGA

Naizmeni?no dodirujem moje o?iljke,
moju jedinu kamufla?u,
da bih mogao da zapamtim ko sam.
Ne znam vi?e kako da napravim znak krsta ?
ovo je moj poslednji ritual.

Najstariji je na mom levom ramenu ?
od vakcine protiv malih boginja ?
okrugao, kao da je neko
tu ugasio cigaretu.
To je bilo moje prvo kr?tenje.

Imam mnogo finih ogrebotina
svuda izme?u mojih deset prstiju ?
jedan prst za svaku zapovest.
Kao dete voleo sam no?eve.
Tih dana nije bilo drugih igra?aka.

Obi?avao sam polo?iti sve
o?tre predmete koje sam mogao na?i kod ku?e
na sto ispred sebe,
i davao im imena
kao imena za decu.

Konjima odre?uju godine prema zubima,
starost bolova ? prema o?iljcima.
A ja sam jo? uvek veoma mlad.
Ovde je ? i to se mora re?i kroz ?apat ?
jo? uvek mnogo mesta ostalo.

S engleskog prevela Ivana Maksi?
Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...