kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Tanja Radovi?: Ma?ja glava (1996.)
Tanja Radovi?: Ma?ja glava (1996.)

re?ija: Smiljana Davida ?uka
glume: Tanja Radovi?, Dinko Vujevi?
scenografija: Sr?ana Modrini?
kostimografija: Mirka Modrini?
glazbeni suradnik: Zoran Ku?njer
svjetlo, ton: Smiljana Davida ?uka

kratak sadr?aj:
U stanu je po?elo smrdjeti. Mu? i ?ena tragaju za izvorom smrada skrivaju?i svoje ga?enje i u?as jedno pred drugim. ?ive stereotipno - ru?ak, krevet, televizor. Hrane se televizijskim sapunicama. Smrad postaje neizdr?iv, ?ena zbog toga terorizira mu?a koji se na kraju pobuni - i dolazi do zamjene uloga. Mu? prisili ?enu na poni?avaju?e "igranje" likova iz TV sapunice i na samom kraju otkriva joj izvor smrada u stanu...Policiju zovu prekasno.

Predstava je izvedena 1996. Sudjelovala na Festivalu hrvatskih kazali?nih amatera u Zagrebu i Murteru.