kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Tanja Radovi? : Kompjutor (1997.)
Tanja Radovi? : Kompjutor (1997.)

re?ija: kolektivna
glume: Tanja Radovi?, Dinko Vujevi?, Vicko Biland?i?
kompjutorska grafika: Helena Bulaja-Maduni?
scenografija, design svjetla: Ivo Knezovi?
kostimografija, rekviziti: Daniel Pavli?, Marko Sabolek, Maja Matija?ko, Smiljana Davida ?uka

kratak sadr?aj:
Mala firma uvodi kompjutorsku tehnologiju. Voditeljica firme - staromodna osoba puna fobija i prognoza o propasti svijeta - mrzi kompjutore, ali ih zeli iskoristiti u borbi za vlast. Njezin slu?benik Vinnie u?iva u kompjutorskim igrama, virtualnoj stvarnosti i komunikaciji na NET-u. Kompjutorski diler, gospodin Computing zara?uje na njima velik novac. Na kraju kompjutor izmi?e kontroli, preuzima vlast i premje?ta likove u virtualnu stvarnost - oni se pretvaraju u dijelove kompjutorskog programa.

Predstava je izvedena 1997. Sudjelovala je na Festivalu hrv. kaz. amatera u Zagrebu i u Murteru.