kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Tanja Radovi? : Iznajmljivanje vremena (1999.)
Tanja Radovi? : Iznajmljivanje vremena (1999.)

re?ija: Tanja Radovi? i Robert Zuber
glume: Biljana Geratovi?, Marko Movre, Dinko Vujevi?, Robert Zuber, Tanja Radovi?
scenografija: Ivo Knezovi?
kostimografija: Zoran Mrvo?, Tanja Radovi?, Biljana Geratovi?
dizajn svjetla, zvuk: Nikola ?ikos
izbor zvuka i muzike: Robert Zuber, Nikola ?ikos
?minka, maska: Danijela Pavlek

kratak sadr?aj:
U istu ku?u dolaze vlasnici-?etiri bra?na para na godi?nji odmor. Svaki od vlasnika ima pravo na dva tjedna odmora, ali pod uvjetom da se nikada ne sretnu s drugim vlasnicima. Prvi bra?ni par sa dvoje razma?ene djece poku?ava zadr?ati privid porodice. Drugi bra?ni par dolazi sa retardiranim djetetom od 20-tak godina. U nadrealnom toku drame djeca prvog bra?nog para dolaze retardiranom dje?aku i u?ine od njega normalnu odraslu osobu. Tre?i, mladi bra?ni par je na medenom mjesecu. U nadrealnom toku drame ?retardirani? dje?ak osvaja mladu ?enu. ?etvrti, najstariji bra?ni par otkriva nepla?ene ra?une svih ostalih vlasnika. Parovi se raspadaju. Zaklju?uju da nisu bili vlasnici ku?e, nego da su iznajmili svoje ?ivote Vlasniku, ?iji dolazak i??ekuju?

Predstava je sudjelovala na Festivalu hrv.kaz.amatera u Zagrebu i Stari Gradu gdje je progla?ena najboljom predstavom u cjelini za godinu 1999. u Hrvatskoj, te na ?Teatarfestu?, internacionalnom festivalu alternativnih i eksperimentalnih pozori?ta u Sarajevu.