kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Biljana Geratovi?: Ubojice ili pri?a o nama (2001.)
Biljana Geratovi?: Ubojice ili pri?a o nama (2001.)

re?ija: Biljana Geratovi?
izvode: Zrinka Anti?evi?, Dean Kriva?i?, Marko Movre, Biljana Geratovi?
pokret: grupa
glazba: adaptacija ?Angel?s breath?- M.Mladenovi?/M.Suboti?
izbor glazbe: Biljana Geratovi?
glazbeni suradnik: Dalibor Piskrec
scenografija, izrada scen. i rekvizita: Ana Gugi?
kostimografija, izrada kostima: Zrinka Nedeljkovi?
dizajn svjetla, svjetlo: Luka Lovren?i?
ton: Ana Gugi?, Jasminka Lemi?
dizajn plakata i programa: D?emal Traki?

kratak sadr?aj:
Jedan lik ima dvije potpuno razli?ite li?nosti unutar sebe. Jednu koja se bori sa samo?om, otu?eno??u i svojom nemo?i da ne?to promijeni, drugu koja ne sputava svoje osje?aje i ?elje, ?ivi otvoreno, bez sustezanja pa dovelo to i do ne?eljenih doga?aja ? Susret zaljubljenog para, mu?karca i ?ene, po?inje se remetiti kada se umije?a njihova druga nepovjerljiva li?nost, koja zbog svog straha i zatvorenosti ni sama nije sigurna tko je, ?to je i ?to treba ?initi?

Predstava je predstavljena na SKAZ-u, te zatim me?u 12 najboljih predstava u Zagrebu na Festivalu zagreba?kih kazali?nih amatera. Ljeti 2001. sudjelovala je na me?unarodnim festivalima u Zadru i Splitu. Tako?er je gostovala na ljetnoj terasi Zajednice Talijana u Rovinju, klub "Circolo".
2002. predstava je ostvarila niz sudjelovanja na me?unarodnim festivalima: u Zagrebu -"TEST", Holzhausenu (Austrija), Tuzli (Bosna i Hercegovina), Kazincbarciki (Ma?arska) i Ju?noj Koreji. Na turneji u Ju?noj Koreji odigrane su tri predstave na tri razli?ita festivala u gradovima Chuncheonu, Samcheoku i Pohangu.
U velja?i 2003. ostvareno je gostovanje u Hrvatskoj Kostajnici, a u ljetu iste godine Ubojice su igrale na dva festivala u Tunisu - gradovi Monastir i Ariana. U Monastiru predstava je dobila 2.nagradu za re?iju.
U velja?i 2004. igrane su 2 predstave u Teheranu (Iran).