kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Boris Vian: Vadisrce (2003.)
re?ija: Davor Pavi?a
glume: Zrinka Anti?evi?, Biljana Geratovi?, Marko Movre, Dinko Vujevi?, Marko Cindri?, Vedran Strasser, Davor Emard, Stipe Kostani?, Marija Omaljev, Zoran Babi?, Ko?a Vran?i?
scenografija: Ana Gugi?
kostimografija: Zrinka Nedeljkovi?
svjetlo: Davor Pavi?a, Luka Lovren?i?
ton: Bruno Pavlovi?
design plakata i programa: Davor Pavi?a/Biljana Geratovi?

kratak sadr?aj:
Psihijatar ?akmor u potrazi za revolucionarnom psihoanalizom dolazi u selo u kojem susre?e nevjerojatne likove i vidi/do?ivi nezamislive doga?aje. Klementina, njezin mu? An?el, tek ro?ena djeca, slu?avka Bjeloguza, Slava ? ?ovjek koji ne postoji, ?upnik i ostali u selu trajno utje?u na ?akmorov daljnji ?ivot. Klementinina opsesivna briga za svoju djecu vodi ju u niz bolesnih postupaka, a ?akmorova savjest nala?e mu da ju sprije?i. Je li to selo u kojem je sve izokrenuto naopa?ke ili je sve upravo onako kako treba biti...? Zid u dvori?tu za neke je zatvor dok je za druge za?tita,...ovisi iz kojeg kuta se gleda. I dok se doga?aji u Klementininoj ku?i i selu ni?u, izvodi se "kolektivna psihonaliza nad psihoanalizama" - nad ?akmorom samim, ali i cijelim selom.

Predstava je predstavljena na SKAZ-u te zatim me?u 8 najboljih predstava u Zagrebu - na Festivalu zagreba?kih kazali?nih amatera na kojem je Zrinka Anti?evi? progla?ena najboljom glumicom za ulogu Klementine. Na istom festivalu Marko Movre bio je nominiran za najbolju mu?ku ulogu. Na Festivalu hrvatskih kazali?nih amatera odr?anom u Karlovcu dobila je sljede?e nominacije i nagrade: nominacija za najbolju predstavu, nominacija za najbolju mu?ku ulogu - Dinko Vujevi? te nagrada za najbolju ?ensku ulogu - Zrinka Anti?evi?. "Vadisrce" je tako?er gostovalo na festivalu "Pozori?te bez granica" u Tuzli.