goranovo_puni_notaboja.png

Nagrada Goran za mlade pjesnike za 2007 - Andrija?evi? Marija

Nastoje?i stimulirati stvarala?tvo mladih pjesnika u Republici Hrvatskoj i u svim prostorima na kojima postoji knji?evna aktivnost na hrvatskom jeziku (me?u Hrvatima koji ?ive izvan teritorija mati?ne zemlje, odnosno me?u iseljenicima) Goranovo prolje?e raspisuje natje?aj za nagradu "Goran", koja se dodjeljuje mladom autoru.
Nagrada se dodjeljuje od 1977. za neobjavljeni rukopis autora mla?eg od 30 godina, a sastoji se u tiskanju prve knjige pjesama. Kao posljedica njezina postojanja nastala je iznimno zanimljiva pjesni?ka kolekcija koja je afirmirala mnoge pjesnike koji su sada va?na imena na?e lirske scene.

GP-Andrijasevic?iri: Miroslav Kirin, Ivica Prtenja?a i Darija ?ili?

Obrazlo?enje nagrade:
Rukopis Marije Andrija?evi? pod nazivom ?dedukacija, dedukacija, moj watsone (trilogija)? jednoglasno je progla?en najboljim na ovogodi?njem natje?aju za mlade pjesnike, no potrebno je podsjetiti kako je ova autorica pohvaljena na pro?lom natje?aju. Pjesni?tvo Marije Andrija?evi? oslanja se na ameri?ku ?ispovjednu? ?kolu poezije koja je dokumentirala osobne patnje i traume. No ono po ?emu je njena poezija iznimna je da je uspjela izbje?i zamkama koje se obi?no ve?u uz konfesionalnost-prije svega onu naj?e??u, da se pjesma koristi samo kao mjesto ekskreacije. Naprotiv, rije? je o neposrednoj, ali i promi?ljenoj poetizaciji ?enskog subjektiviteta. Njezina junakinja situirana je u destruktivni obiteljski kontekst, ironi?no pi?e o instituciji obitelji, o obiteljskim i dru?tvenim ritualima, ali i o jeziku konvencija.Obitelj koju poetizira je gotski ?prokleta?, nomadska, izvan pravila. Stoga ona ?udi za redom, za sigurno??u i ljubavlju. U takvom siroma?nom i bolesnom okru?enju, ona tra?i vlastiti glas, no zanimljivio je kako je pritom ne odlikuje dru?tvena anga?iranost, ve? prije svega usmjernost na stvaranje osobne perspektive. Identitet se oblikuje u razlici prema drugima, stoga ona propituje pitanje identiteta- pita se kome danas ukrasti identitet, kako se osloboditi obiteljskog naslje?a, odnosno ne reproducirati obiteljsko ?ludilo?, kako sa?uvati autonomnost kada se zahtijeva grupiranje (?ja ne volim udruge, ubijaju identitet?), odnosno kako sa?uvati pravo na intimu (?za?to ?elite i?ta znati o meni??). U dugim narativnim pjesmama pisanim slobodnim stihom, ona iznosi tu?a ?prigovaranja? na njezin na?in ?ivota, vlastita opravdavanja, ispisuje mahnito tok svijesti, eruptivno slijedi put svojih emocija, ne bi li tako ?zaslu?ila? pravo na pisanje. U tom srazu jezika i svijeta postoji nepodudarnost- njezin jezik naginje ?jeziku osamdesetih?- ?kad su se vezale marame oko glave i ?ivjelo bez granica?. Stoga i ona i jest neprilago?ena vremenu u kojem ?iv. Naime, umjesto konkretnih djela, koja se od nje o?ekuju i koje spominje kao dru?tveni imperativ, ona stvara od rije?i, igra se jezikom. U svijetu, u stvarnosti, ona se povla?i u sebe, isti?e kako ?e progutati sebe u toj dvojbi da li se otvoriti svijetu i ?ispri?ati stra?ne tajne?. U uzmacima od odluka, ni?e katalog nesre?a, u ?elji da se oslobodi bolne pro?losti i ?ivi ?sada?. Od govora ?titi se pismom (?prekasno je da pri?am, pa zapisujem?), nema upori?ta, bez vjere je u i?ta (?bog je za mene postao luksuz?). Upori?te tra?i u ljubavnom odnosu, a njeni su zapisi o ljubavi postmodernisti?ki- ljubavni diskurs shva?a kao igru fraza, pa ni?e pateti?ne izraze, kli?eje, dje?je brojalice, unosi i virtualnu komunikaciju, razne citate- iz filma, reklama, iz televizijskih serija, ?lagera, iz svakodnevnih situacija. Kad se obra?a Drugom, polemizira, ponavlja retori?ka pitanja,zavodi, teatralno fingira nove uloge, pruturje?i nude?i paradokse, unosi nimalo poeti?ne slike nasilja, krvi, upisivanja u tijelo. Ona narcisti?ki zagledava sebe u ogledalu, bilje?i vlastite kretnje, promjene na tijelu, u igri dva tijela. Narcisti?nost se o?ituje i u raznim analizama vlastita bi?a-u nesigurnostima, apodikti?nostima koje se smjenjuju s nesigurnim iskazima, sofizmima, anticipacijama budu?nosti-kako je vide drugi ?za nju? i ona ?za sebe?. Andrija?evi? isti?e kako je poredak nebitan kad smisao ne zahtijeva svoje mjesto. Stoga i nema sukcesivnosti u njenom poetiziranju- izmjenjuju se reminiscencije na bolnu pro?lost i anticipacije koje se poigravaju steretipima sre?e i ure?enosti gra?anskog ?ivota. Ameri?ki pjesnik Olson isti?e kako dobra poezija mora u sebi nositi tok realnosti. Za Olsona je realnost neprestani proces koji ru?i/potkopava sve ?to je stati?no- sve forme koje su koncipirane kao zatvorene, nevjerne su realnosti.Marija Andrija?evi? upravo ?eli naglasiti promjene- ?metamorfoze u mom postojanju kao jedino ?ivljenje u meni?.Posebnost njenog rukopisa ogleda se upravo u tom radikalnom ?izlaganju sebe?, u ispovjednosti koja nije terapeutska, u neoromati?arskom bilje?enju emocija za koje na jednom mjestu ka?e da su dislocirane. A upravo lociranje tih emocija je sredi?nje mjesto njene uzbudljive poezije.
(Darija ?ili?)

Biografija dobitnika:
Ro?ena 1984. u Splitu.
Dosad objavljivala u ?asopisu pjesni?ke prakse ?poezija?, rije?kom ?asopisu za kulturu ?re?, megazineu ?04 megazine za hakiranje stvarnosti? te virtualnom ?asopisu za knji?evnost ?knjigomat?.

Godišnji koncert Folklornog ansambla {gallery}fa/koncerti/komedija19/{/gallery} Cjelovečernji koncert FA Ivan Goran Kovačić, 26.5.2019. biti će u GK Komedija u 19:30. Ulaznice se mogu nabaviti u sjedištu Društva, Opatovina 11. P...
Goranovci u križevačkoj katedrali {gallery}MVA/nastupi/krizevci{/gallery} Kulturna ponuda ovog vikenda bila je obogaćena zaista vrijednim koncertom sakralne glazbe i gostovanjem Muškog vokalnog ansambla ‘Ivan Goran Kovačić’ u...
Koncert DFA {gallery}fa/dfa/190511/{/gallery} Koncert Dječjeg folklornog ansambla "Ivan Goran Kovačić" u KUC Travno biti će 11.05.2019. s početkom u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 25kn mogu se nabaviti u s...
10 godina prvog Marijanskog koncerta {gallery}fa/marijanski/2019{/gallery} Folklorni ansambl Studentskog kulturno - umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" izvest će koncert "O, mila Majko nebeska" u Zagrebu, 12. svibnja, u crkvi ...
Audicija za Muški vokalni ansambl {gallery}MVA/audicija{/gallery} Muški vokalni ansambl raspisuje audiciju za prijem novih članova! Datumi: 6., 8. i 13. svibanj u 17:40h. Audicija će se održati na Opatovini 11 (sjedište Društ...
Noć knjige 2019 {gallery}sk/nocknj{/gallery} Večeras je joÅ¡ jedna Noć knjige... Čitajmo zajedno nagrađene priče o vremenu... možda koja od njih upravo postane bezvremenska... U ovo mračno vri...
Predstava Sjeverozapadni vjetar {gallery}sk/Vjetar{/gallery} Tata vodi Jana u šumu nabrati kestene. Zapravo, tata je došao odložiti otpad... U šumi zakrčenoj smećem Janu se otkrivaju šumska bića s kojima doživljava malu av...
Dobitnici nagrada 56. Goranovog proljeća Na konferenciji za medije objavljena je dobitnica nagrade "Ivan Goran Kovačić" za najbolju pjesničku zbirku i laureat Gorana za mlade pjesnike. Žiri u sastavu Dorta Jagić, Branislav Oblučar i T...