sopran

?lanica od 2009.

?

U sezoni 2013-/2014. pjevala:
65. obljetnica SKUD-a ?Ivan Goran Kova?i?? 01. prosinca 2013. u KDVL (a cappella, T.Cetinski)

U sezoni 2012./2013. pjevala:
"Negro Spirituals" - u znaku adventa 02.12.2012. u Crkvi svete Katarine
Mozart, "Krunidbena misa" 21.12.2013.
Dvorak "Stabat mater" 27.03.2103. u KDVL

U sezoni 2011./2012. pjevala:
Koncert za zbor i orgulje 04.12.2011. u crkvi na Jordanovcu
Bo?i?ni koncert 23.12.2011. u KDVL
Promocija CD-a Maksima Mrvice 10.02.2012. u KDVL
Haendel, "Mesija" 06.06.2012. u KDVL

U sezoni 2010./2011. pjevala:
Dvorak, "Stabat mater" 20.04.2011.u KDVL