Ime i prezime člana Trpimir Delić
Glas Bariton
Godina (datum) rođenja 9.6.1943.
Profesija, struka Časnik HV-a u mirovini
Početak članstva, 1962.-1970. oktet MVA IGK
staž u ansamblu 2007.- do danas
Članstvo u drugim Zbor kazališta Komedija
pjevačkim zborovima Zbor HRT, Zbor opere HNK

Zbor IGK, Zbor "Bašćina"

Zbor crkve sv.Josipa, Trešnjevka

Klapa Dalmacija, Imotski
Interesi i talenti,
ostali angažmani
dodatno obrazovanje