pavlinaPaulina Marvin ro?ena je u Ateni 1987, a odrasla je u Ermoupolisu na Siru. Studirala je povijest i arheologiju na Sveu?ili?tu Kapodistrian u Ateni. Doktorandica je na teatrologiji na istom sveu?ili?tu, gdje se bavi suvremenim kulturnim politikama. Bila je suizdava?ica i suurednica knji?evnog ?asopisa Teflon (2008-2011). Od 2010. dio je znanstvenog uredni?tva ?asopisa Historical Issues. Tijekom 2012. radila je u Berlinu (Freie Universit?t) kao zastupnica Romiosini Publications. Pjesme, kratke pri?e, ?lanke i prijevode objavila je u raznim skupnim zbirkama i zbornicima, u tiskanim i digitalnim ?asopisima. Njena knjiga Pri?e ?irom mojega svijeta bit ?e objavljena 2016. Njezine pjesme uklju?ene su u nedavno objavljenoj Penguinovoj antologiji suvremene gr?ke poezije.

******************

Obrana Anne Ebeler u Augusti,
sije?nja 1669. godine *

?I gassed the Jews,
I killed the Kurds,
I bombed the Arabs,
I fucked small children while they begged for mercy,
the killing fields are mine,
everyone left the party because of me,...?
Sarah Kane, 4.48 psychosis

* Vlasti njema?koga grada Auguste su, sije?nja 1669. godine, privele Annu Ebeler zbog ubojstva novorotkinje. Kako se vijest ?irila zajednicom, tako se protiv Ebeler mno?io broj optu?aba za ubojstvo: Neka je ?ena tvrdila kako joj je otrovala dijete, kojemu je ko?a dehidrirala. Drugo dijete nije moglo sisati maj?ino mlijeko pa je umrlo od izgladnjelosti, dok se u tre?oj ku?i tijelo maloga djeteta ispunilo stra?nim ekcemima koji su ga naposljetku i stajali ?ivota. U svim je tim slu?ajevima Ebeler u ku?u u?la kao isklju?iva pripomo? kod poroda, a potom i u ?enskim odajama. Ebeler je ispitana ?est puta, a zlo?ine je priznala za drugoga ispitivanja, pod prijetnjom mu?enja. Smaknuta je 23. o?ujka 1669. godine, odsijecanjem glave, a tijelo joj je potom ba?eno u vatru. Bilo joj je 67 godina.

Zborit ?u vam sada, gospodine su?e
o dje?ici koju kuhah ja do ju?e
optu?be sve priznajem ?to ?iri ih svijet
umirem od sre?e ?to ?u mrijet'

jer godine mnoge ?jalova sirota
i djeva ostarjela?, ka?u, ?nesretna ?ivota?
pa pomislih: zavarat' tugu ?u moju
i Satanu uvu?' u postelju svoju

na ?abat, i vje?ti?je ?ari nau?it' visoke
smrt ja ?u dovla?it', zlokob, uroke
zlica i prljavica, sve ?u, ovako il' onako
bajanjem smjestit' u postelje pak'o

?to pak krvi se ti?e, gospodine su?e
svje?a ona sada me?' bedrima mi te?e
na zemlju, ova tvoja je i djece ti tvoje

podsmijesi im zlobni jo? u u?ima mi bu?e
bijednika, tuga sad osmijeh im sasje?e
a red na te je da potone? u kupki krvi moje

Prevela s gr?kog Irena Gavranovi? Luk?i?